วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย