วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมภูหลวง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดเลย