คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.06.2564
2

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ได้ดำเนินกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเกษตรแปรรูป” ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรแปรรูป ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
14.06.2564
7

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 นายสำรวย เข็มทองหลาง อุตสาหกรรมจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสมปราชญ์ ราชโยธา หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน นางสาวกาญจน์ชนิตา สินครบุรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นายรัชวิน บุตตะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการพัฒนาภาค โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย จำนวน 30 ราย ซึ่งการอบรมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมประจักษ์ ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนายประชา มีธรรม อุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิด และคณะกรรมการตรวจรับจากจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู และหนองคาย เข้าร่วมในครั้งนี้

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.05.2564
8

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

26.04.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19.04.2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญปริญญาโท ประสบการณ์ 5-10 ปี พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบด้วย Mini ITC ฝึกอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรใหม่ การเป็นนกธุรกิจเกษตร (OPOAI-C) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02