ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

08.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ บริษัท ออฟฟิศดี จำกัด 2,452 บาท

06.03.2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ บริษัท ออฟฟิศดี จำกัด 2,520 บาท

19.03.2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สรข.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

19.03.2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สรข.1 ประจำเดือน มกราคม 2567

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03